درباره این بازی

کارت های کسب کار معرفی 10 شغل و ابزار مربوط به آن شغل را شامل می شود.
این بازی مناسب برای گروه سنی 4 سال به بالا می باشد، در این بازی می توانید از كودك بخواهید کارت هر شغل را انتخاب و ابزار منطبق را زیر آن قرار دهد. این بازی با ایجاد ارتباطی خوب، فرصت ادراک و تجربه مستقیم کودک را از محيط پيرامون خود فراهم می کند.

از اهداف یادگیری در این بازی می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • مهارت تصويرخواني
  • مهارت شنیدن
  • مهارت سخن گفتن
  • گسترش گنجینه ی واژگان
  • درک روابط منطقی

محتویات بازی

  • 20 کارت تصویری 7*7

  • راهنما
دریافت راهنمای محصول
  • کسب و کار - محصولات آموزشی جیکا
  • کسب و کار - محصولات سرگرمی جیکا