درباره این بازی

کودک یاد می گیرد قسمت های مختلف چرخه یک زندگی را به ترتیب بچیند.

محتویات بازی

  • 64 کارت تصویری 5.5*5.5

  • راهنما

توضیحات بازی

  • تعداد افراد مناسب برای بازی:1 تا 5 نفر

  • مناسب برای گروه سنی 4 سال به بالا

دریافت راهنمای محصول
  • محصولات سرگرمی جیکا - چرخش زندگی
  • محصولات آموزشی جیکا - چرخش زندگی
  • محصولات سرگرمی کودکان جیکا - چرخش زندگی