درباره این بازی

کودک یاد می گیرد قسمت های مختلف چرخه یک زندگی را به ترتیب بچیند.

محتویات بازی

  • 64 کارت تصویری 5.5*5.5

  • راهنما

توضیحات بازی

  • تعداد افراد مناسب برای بازی 1 تا 5 نفر
  • مناسب برای گروه سنی 4 سال به بالا

دریافت راهنمای محصول
  • چرخش زندگی
  • چرخش زندگی
  • چرخش زندگی