درباره این بازی

در شغل من چیه؟ 6 کارت کسب و کار به همراه 10 کارت کوچک ابزار مربوط به محیط های مختلف کاری باید با هم مطابقت داده شود. این بازی کودکان را تشویق می کند تا کلمات جدید را یاد بگیرند و در مورد مسئولیت های مختلف شغلی فکر کنند.

محتویات بازی

  • 60 کارت تصویری 7*7
  • 6 کارت زمینه 14*14
  • راهنما

توضیحات بازی

  • تعداد افراد مناسب برای بازی: 1 تا 6 نفر

  • مناسب برای گروه سنی 4 سال به بالا

دریافت راهنمای محصول
  • محصولات سرگرمی جیکا - شغل من چیه
  • محصولات سرگرمی جیکا - شغل من چیه
  • محصولات سرگرمی جیکا - شغل من چیه